Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Przyjęto projekt strategii regionalnego rozwoju energetyki

Czarnogóra: Przyjęto projekt strategii regionalnego rozwoju energetyki

Rada Ministerialna Wspólnoty Energetycznej Europy Południowo-Wschodniej przyjęła projekt Regionalnej Strategii Energetycznej, pomimo sprzeciwu organizacji pozarządowych i grup deputowanych do Parlamentu Europejskiego.

Projekt przewiduje inwestycje na poziomie 40 mld EUR do 2020 r. oraz dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Sektor energetyczny może spodziewać się inwestycji, które powinny zapewnić równowagę między podażą a popytem w sektorze energii elektrycznej. Wedle przyjętej strategii dla Europy Południowo-Wschodniej, systemy energetyczne w regionie po raz pierwszy mają zostać połączone w jeden. Komisarz UE ds. energii Gunther Oettinger podkreślał  duże znaczeni strategii dla całej Wspólnoty Energetycznej i zapewniał, że została opracowano w sposób przejrzysty a głosy sprzeciwu są nieuzasadnione.

Przedstawiciele regionalnych organizacji pozarządowych, które zajmują ochroną środowiska, jak również przedstawiciele czterech największych grupy parlamentarnych w Parlamencie Europejskim, domagają się odroczenie uchwalonego projektu Regionalnej Strategii Energetycznej ze względu na uchybienia zarówno dotyczące treści projektu jak i procesu uchwalenia. Członkowie SEE Change Net, CEE bankwatch Network i SEENET twierdzą, że przyjęciu strategii towarzyszył brak przejrzystości, zabrakło debaty publicznej, a sama strategia może mieć negatywny wpływ na środowisko krajów regionu. Twierdzą, że projekt nie spełnia wymogów tzw. konwencji z Aarhus, która przewiduje, że tego typu dokumenty przed przyjęciem muszą przejść wysłuchanie publiczne, w których wszystkie zainteresowane strony mogą wyrazić opinię.

Minister Kavarić przypomniał na spotkaniu, że zakończył się rok przewodnictwa Czarnogóry w Wspólnocie Energetycznej. Od stycznia kierowaniem WE zajmie się Serbia.

 

Źródło: portalanalitika.me, rtcg.me, me.seebiz.eu

 

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE