Home / Bałkany / BiH / BiH: Znów ujemny bilans handlowy

BiH: Znów ujemny bilans handlowy

Bośnia i Hercegowina znów zanotowała deficyt handlowy, wynika z danych Urzędu Statystycznego BiH.

W lipcu bieżącego roku najwięcej eksportowano do państw sąsiednich: Chorwacji (eksport o wartości 50 mln EUR, 15,7% łącznego eksportu) i Serbii (eksport o wartości 33 mln EUR, 9,1% łącznego eksportu).

Pod względem regionów, w lipcu 2012 r. BiH najwięcej eksportowała do państw Unii Europejskiej (eksport o wartości 200 mln EUR, 56,6% łącznego eksportu za granicę), potem do państw CEFTA (eksport o wartości 115 mln EUR, 33,3% łącznego eksportu). Wśród państw UE największym odbiorcą eksportu BiH były Niemcy. W okresie od stycznia do lipca eksportowano najwięcej do UE – ok. 1 mld 300 mln EUR, co stanowiło 58,5% łącznego eksportu. Najwięcej importowano z Chorwacji (w lipcu import wynosił 100 mln EUR, 15,4% importu łącznego). Import z Serbii wynosił o około połowę mniej. Podobnie jak w przypadku eksportu, głównym źródłem importu były dla BiH państwa UE (import o wartości 315 mln EUR), potem CEFTA (import o wartości 170 mln EUR, 25,4% łącznego importu).
Podsumowując, w ciągu ostatnich miesięcy tego roku zanotowano nieznaczny wzrost eksportu towarów do Niemiec i spadek eksportu do Serbii. Z drugiej strony, zanotowano znaczny wzrost importu z Niemiec i spadek importu ze Słowenii.

Jeszcze w 1990r. bilans handlowy BiH był dodatni. W latach 2000 – 2011 BiH każdego roku notowała ujemny bilans handlowy w wysokości ok. 2,5 mld EUR. Obserwujemy kontynuację tego trendu w 2012r. Zgodnie z badaniami Centrum Informatyki i Statystki a także Izby Handlu Zagranicznego BiH, deficyt handlowy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku wyniósł ok. 1,25 mld EUR.

źródło: biznis.ba

About Ewa Janas

KOMENTARZE