Home / Bałkany / BiH / BiH: Znaczny spadek inwestycji zagranicznych w pierwszym półroczu

BiH: Znaczny spadek inwestycji zagranicznych w pierwszym półroczu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne odnotowały w BiH w pierwszym półroczu br. ogromny spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – według danych Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Stosunków Ekonomicznych, zebranych w kwartalnym biuletynie Dyrekcji Planowania Gospodarczego BiH (Direkcija za ekonomsko planiranje, DEP), wyniosły one zaledwie 50,3 mln KM (26 mln EUR), co oznacza spadek i 73,8% r/r. Należy pamiętać, iż dane Ministerstwa zawierają jedynie informacje z rejestrów sądowych, pełny obraz inwestycji przedstawią dopiero dane Banku Centralnego BiH.

W Federacji BiH zainwestowano 77,82 mln KM, w Republice Serbskiej saldo inwestycji było ujemne i wyniosło -28,7 mln KM, zaś w Dystrykcie Brčko – 0,2 mln KM. Największy napływ inwestycji odnotowały spółki Argeta d.o.o. Sarajevo (13,44 mln KM), Sisecam Soda Lukavac (11,73 mln KM), NLB Leasing d.o.o. Sarajevo (10,76 mln KM), Mliječni put d.o.o. (6,37 mln KM) i Emona Banja Luka (4,82 mln KM), zaś największy odpływ Hypo Alpe Adria Bank A.D. Banja Luka (‐45,48 mln KM) i Tipo d.o.o. Odžak (‐3,98 mln KM).

Największy napływ inwestycji według kraju pochodzenia odnotowano z Chorwacji (28,46 mln KM), Serbii (25,5 mln KM), Turcji (11,48 mln KM) i Słowenii (6,99 mln KM), największy odpływ – w przypadku Austrii (-44 mln KM) i Holandii (-3,98 mln KM). Jednocześnie przez przerejestrowanie własności spółki Merkator d.o.o. Sarajevo o 19,12 mln KM spadły inwestycje słoweńskie i wzrosły serbskie.

Spośród zarejestrowanych inwestycji 8,48 mln KM przypada na produkcję, 15,27 mln KM na handel, -32,39 mln KM na sektor bankowy (odpływ ponad 45 mln KM przypada na wycofanie kapitału banku Hypo Alpe Adria ), 2,23 mln KM na sektor usług.

Na wzrost wartości inwestycji w kolejnych kwartałach może wpłynąć rozpoczęcie procesu prywatyzacji (rząd FBiH przyjął plan prywatyzacji na rok 2012, jednak nie jest on jeszcze realizowany – przyp.red.), głównie firm telekomunikacyjnych i energetycznych, a także rozstrzygnięcie przetargów na partnerstwo strategiczne w sektorze energetycznym, które powinno stać się jedną z głównych, obok inwestycji w ramach Korytarza 5C, sił napędowych rozwoju ekonomicznego kraju, podaje publikacja DEP.

 

Źródło: Bosna i Hercegovina – Ekonomski trendovi, januar – juni 2012.

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE