Home / Bałkany / BiH / BiH: Zatwierdzono projekt pakietu IPA na 2012 r.

BiH: Zatwierdzono projekt pakietu IPA na 2012 r.

Rada Ministrów przyjęła w piątek w całości pakiet IPA na 2012 r. w wysokości 84,77 mln EUR, co jest kolejnym przełomem w wypełnianiu zobowiązań względem UE. Pakiet IPA został utworzony przez Komisję Europejską na podstawie wniosków złożonych przez BiH i krajowego koordynatora IPA 4 października.

Pakiet składa się z 12 projektów, które zakładają między innymi ulepszenie systemu zamówień publicznych oraz pomoc państwowym i jednostkowym instytucjom statystycznym. Pakiet IPA wspiera również projekty podsektora sprawiedliwości w zakresie egzekwowania prawa, ustanowienia systemu pomocy społecznej, wsparcia w realizacji zobowiązań wynikających z Umowy oraz stabilizacji w dziedzinie transportu i rozwój konkurencyjności we wszystkich formach kształcenia.

Poza tym pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę kontroli zdrowia zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego z BiH oraz wzmocnienie zdolności filosanitarnych w dziedzinie produktów do ochrony roślin i ich zdrowia.

Wymienione propozycje przedstawiają ostateczną wersję projektu, gdzie zostały wzięte pod uwagę wnioski poszczególnych sektorów. Projekty zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Komitetu IPA 26 listopada.

 

Źródło: indikator.ba

 

About Alicja Samolewicz

KOMENTARZE