Home / Bałkany / BiH / BiH: Spis powszechny przełożony na październik 2013

BiH: Spis powszechny przełożony na październik 2013

seebiz.net

17 stycznia br. Rada Ministrów BiH zdecydowała, iż spis powszechny w BiH odbędzie się w październiku tego roku, a nie jak wcześniej planowano – w kwietniu. Decyzja o przesunięciu spisu została podjęta pod wpływem zaleceń Komitetu Wykonawczego International Monitoring Operation (IMO). Organizacja ta, w swoim Raporcie o przygotowaniach do spisu powszechnego w BiH w 2013 roku, zaleciła odłożenie spisu powszechnego o co najmniej 6 miesięcy w związku z brakiem przygotowania instytucji BiH. Rada Ministrów BiH zobowiązała Agencję ds. Statystyki BiH do przygotowania i przedstawienia planu działania z potwierdzonymi terminami i działaniami dot. przygotowania spisu, a także do opracowania projektu zmian i poprawek do ustawy o spisie powszechnym z uwzględnieniem zaleceń IMO.

Przewodniczący Rady ds. Polityki Demograficznej RS, Stevo Pašalić, zauważył, że gdyby po 22 latach dalej nie udało się przeprowadzić spisu powszechnego, byłby to ogromny cios dla społeczeństwa. Jego zdaniem, na krótko przed pierwotnie planowanym terminem wiele kwestii wciąż nie zostało rozwiązanych, więc przełożenie spisu jest jedynym możliwym wyjściem. Ostrzegł także, że podobne problemy mogą pojawić się jesienią, o ile nie rozpoczną się intensywne przygotowania.

Rada Ministrów BiH podkreśliła potrzebę rozwiązania wielu problemów wiążących się ze spisem, takich jak np. niezgodność przepisów prawnych, brak ujednoliconego rejestru jednostek przestrzennych i kwestie planowania przyznawania środków w instytucjach statystycznych, które są potrzebne na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu. Dyrektor Urzędu Statystycznego RS, Radmila Čičković, wyraziła swój brak optymizmu w sprawie możliwości zakończenia wszystkich działań dotyczących spisu w związku z linią podziału na entitety i zaznaczyła potrzebę znalezienia odpowiedniego rozwiązania, które posłuży odpowiedniemu przeprowadzeniu spisu.

Źródło: seebiz.net, biznis.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE