Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / BiH: Republika Serbska podpisała porozumienie z niemieckim RWE ws. elektrowni Gornja Drina, czarnogórskie NGO protestują

BiH: Republika Serbska podpisała porozumienie z niemieckim RWE ws. elektrowni Gornja Drina, czarnogórskie NGO protestują

Umowę dotyczącą partnerstwa strategicznego przy projekcie hydroenergetycznego systemu Gornja Drina zawarli w Banja Luce minister przemysłu, energetyki i górnictwa Republiki Serbskiej, Željko Kovačević oraz przedstawiciele niemieckiego przedsiębiorstwa RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG). Partnerstwo ma polegać na wspólnej eksploracji, rozwoju, budowie oraz korzystaniu z hydroenergetycznego potencjału, jaki posiada dorzecze górnej Driny. Wartość projektu to 460 mln EUR, moc elektrowni 210 MW, a roczna produkcja – 760 GWh.

Firma RWE wygrała przetarg, w którym uczestniczyło 3 kandydatów, niemiecki producent energii przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Według umowy, jaka została zawarta między władzą RS oraz RWE, 60% prac, polegających na budowie czterech elektrowni wodnych, wykonuje niemiecka firma, natomiast 40 % udziału przypada Urzędowi Regulacji Energetyki RS.

Przeciwko budowie elektrowni zaprotestowali burmistrz gminy Foča, Zdravko Krsmanović i przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną przyrody w Czarnogórze. Ostrzegają oni przed negatywnym oddziaływaniem elektrowni na środowisko, nie przeprowadzono bowiem żadnych konkretnych badań na ten temat. Jedna z hydroelektrowni przewidzianych projektem będzie miała znaczący wpływ na środowisko i obszary chronione w Czarnogórze, podkreśla organizacja pozarządowa Green home. Nie wzięto pod uwagę ani obszarów objętych ochroną UNESCO, ani czarnogórskiej deklaracji o ochronie rzeki Tary; aby zablokować projekt, strona czarnogórska zamierza powołać się na podpisaną przez BiH konwencję Espoo [konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym – przyp. red.].

O rozmowach ws. współpracy RS i RWE informowaliśmy w jednym z przeglądów gospodarczych.

 

Źródło: indikator.ba

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE