Home / Bałkany / BiH / BiH przygotowuje przepisy do wejścia Chorwacji do UE

BiH przygotowuje przepisy do wejścia Chorwacji do UE

BiH powoli budzi się z letargu i stara się dostosować do surowych wymogów Unii Europejskiej dotyczących eksportu produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Po wejściu Chorwacji do UE zagrożony może zostać eksport o wartości około 400 mln KM (ok. 868 mln PLN).

Państwowy Instytut Weterynaryjny przygotował rozporządzenia dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego oraz organizacji urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Oba rozporządzenia spotkały się z aprobatą ze strony władz FBiH i RS oraz Dyrekcji Europejskiej Integracji BiH i oczekują tylko na zatwierdzenie przez Radę Ministrów BiH. Dokumenty zostały przygotowane na podstawie wniosków z ostatniego spotkania dotyczącego realizacji Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy BiH a UE.

W BiH oprócz regulacji, które przygotowuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, mają być wprowadzone przepisy z tzw. „Pakietu Higiena”, który obowiązuje w państwach UE. Pakiet składa się z czterech rozporządzeń dotyczących higieny środków spożywczych oraz zasad postępowania właściwych władz nadzorujących operatorów sektora spożywczego. Jeżeli BiH chce eksportować swoje produkty do UE, musi dostosować się do tych dyrektyw. Przygotowano również rozporządzenie o adaptacji budynków zajmujących się hodowlą zwierząt oraz produkcją, wytwarzaniem, przetwarzaniem i magazynowaniem produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na eksport do UE. Dzięki takiej regulacji przepisów Państwowy Instytut Weterynaryjny będzie w stanie ocenić, które bh. firmy spełniają wymogi dotyczące eksportu towarów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do UE. Sporządzono także dokument z dodatkowymi informacjami na temat możliwych wyjątków w sprawie tranzytu produktów pochodzenia zwierzęcego przez korytarz do portu Ploče, przygotowywane są też informacje na temat innych korytarzy (do Szwajcarii, Turcji i Rosji).

Państwowy Instytut Weterynaryjny twierdzi, że realizacja licznych programów pomaga laboratoriom w uzyskaniu niezbędnej akredytacji do wydawania certyfikatów i pozwoleń dopuszczających eksport do UE. Przygotowano także listę producentów mleka, produktów mlecznych, mięsa, produktów mięsnych i jaj, którzy są potencjalnymi eksporterami swoich produktów do UE. Informacja o poziomie przystosowania się obiektów do nowych regulacji rynkowych tych firm, które do tej pory eksportowały produkty do Chorwacji, będzie gotowa za około dwa miesiące. Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa są zobowiązane przez ministra handlu i stosunków gospodarczych BiH, Mirko Šarovicia, aby w jak najkrótszym czasie wypełnić wymogi „Pakietu Higiena“.

 

Źródło: indikator.ba

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE