Home / Bałkany / BiH / BiH: Ministerstwa w RS wprowadzają podpis elektroniczny

BiH: Ministerstwa w RS wprowadzają podpis elektroniczny

 

Instytucje w RS od bieżącego roku mogą korzystać w administracji z podpisu elektronicznego zamiast własnoręcznego podpisu czy pieczątki. Wprowadzenie podpisu otwiera możliwość odejścia od tradycyjnego papieru i wprowadzenia w zamian elektronicznej administracji. Jest również szansą na szybszy rozwój zaawansowanych usług elektronicznych.

Projekt rozpoczął się oficjalnie od ustanowienia urzędu zajmującego się wydawaniem elektronicznych certyfikatów. Rolę tę pełni Agencja ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Używanie podpisu elektronicznego jest obecnie dostępne dla ministerstw, urzędów i organizacji państwowych, z których część zadeklarowała już chęć stosowania podpisu. Trzy ministerstwa: Nauki i Technologii RS, Edukacji i Kultury oraz Zdrowia i Opieki Społecznej rozpoczęły już proces certyfikacji.

Podpis elektroniczny nie jest dostępny dla firm i obywateli, ponieważ nie został jeszcze wprowadzony system certyfikacji osób prawnych i fizycznych.

Źródło: ekapija.ba

About Alicja Samolewicz

KOMENTARZE