Home / Bałkany / Albania / Albania: Wzrost przychodów z sektora ubezpieczeniowego 10M 2012

Albania: Wzrost przychodów z sektora ubezpieczeniowego 10M 2012

Przychody z działaności ubezpieczeniowej wzrosły w okresie od stycznia do października o 4,25% r/r, głównie dzięki podwyżce stawek ubezpieczeń komunikacyjnych, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, AMF).

Dwie kolejne podwyżki stawek obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, w lutym i we wrześniu, spowodowały, że przychody z tych umów w ciągu 10 miesięcy wzrosły o 41%, a liczba zamówień wzrosła o 1,81% r/r.

Rynek nadal jest silnie uzależniony od ubezpieczeń obowiązkowych lub częściowo obowiązkowych. Obowiązkowe składki na ubezpieczenia komunikacyjne, za okres stycznień-październik, wyniosły około ALL 3,69 mld, (EUR 26,4 mln) czyli około 13,4% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Wartość składek przypisanych brutto w okresie od stycznia do października stycznia 2012 r. wyniosły około ALL 7,39 mld (EUR 52,9 mln), o 4,25% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W tym samym okresie liczba zawartych umów ubezpieczeniowych wyniosła nieco ponad 1 mln, czyli o 7,76% mniej r/r. Rynek nadal jest ukierunkowany na kredyty majątkowe, które przyniosły ok. 90,46% ogólnej wielkości składek, pozostawiając ubezpieczeniom na życie 9,49% i działalności reasekuracyjnej 0,06%.

Składki na ubezpieczenie na życie w okresie od stycznia 2012 r. do października, wyniosły około ALL 701 mln (EUR 5,01 mln), czyli około 19,37% mniej niż w okresie styczeń-październik ubiegłego roku. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest niskie kredytowanie gospodarki w tym roku, co spowodowało, że główny produkt ubezpieczeń na życie – ubezpieczenie na życie kredytobiorcy, spadło w 10-miesięcznym okresie tego roku o 28%.

Przychody z tytułu ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wyniosły około ALL 529 mln (EUR 3,78 mln), co oznacza spadek o 30,62% w stosunku do 2011 r. Największy udział w przychodach grupy przyniosły ubezpieczenia wypadkowe: około 60,7% ogółu.

Wypłaty odszkodowań nadal rosną w stałym tempie. Przez 10 miesięcy tego roku, firmy ubezpieczeniowe na życie wypłaciły 32% więcej odszkodowań w porównaniu do stycznia-października roku 2011. Największą część wypłacanych odszkodowań brutto stanowiły ubezpieczenia komunikacyjne z około ALL 1,69 mln (EUR 12,1 mln), co stanowi 73,9% ogólnej liczby wypłaconych odszkodowań.

 

O wcześniejszym stanie rynku ubezpieczeniowego w Albanii pisaliśmy tutaj.

 

Źródła: TV Scan, amf.gov.al

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE