Home / Bałkany / Albania / Albania: Rok rekordowego importu prądu – podsumowanie sytuacji energetycznej

Albania: Rok rekordowego importu prądu – podsumowanie sytuacji energetycznej

Potrzeba zapewnienia stałych dostaw prądu powiązana z problemami albańskiego sektora energetycznego spowodują, że rok 2012 będzie rokiem z najwyżsą wielkością importu energii elektrycznej.

Przez 15 lat, od roku 1998 do czerwca b.r., Albańska Korporacja Energetyczna (Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, KESH) importowała w sumie około 23,3 GWh. Tak znaczna ilość bez wątpienia wpływa na słabość bilansu handlowego kraju. Do tego roku najwyższy import prądu zrealizowano w latach 2007-2009, czyli w okresie przed prywatyzacją państwowego operatora sieci energetycznej OSSH (Operatori i Sistemit të Shpërndarjes). Wówczas w ciągu roku importowano prawie 3 tys. GWh.

Przedłużające się w tym roku okresy suszy, oraz problem niespłaconych długów, które krępują trzech głównych operatorów na rynku powodują, że w tym roku rekord zostanie najprawdopodobniej pobity. Dane z sześciu pierwszych miesięcy b.r., mówią o imporcie w wysokości 1706 GWh i jeżeli utrzyma się na obecnym poziomie (8 mln KW na dzień), całkowita wartość importu w tym roku ma przekroczyć granicę 3 tysięcy GWh.

Gdy prywatny dystrybutor CEZ Shpërndarje zrezygnował z przymusowego importu energii elektrycznej na rzecz strat przesyłowych, rząd albański został zmuszony do udzielenia gwarancji na import energii zadłużonemu KESHowi. Od września import energii jest nadzorowany przez tą państwową korporację i przewiduje się, że ta sytuacja będzie trwała przynajmniej do końca roku. KESH wziął na swoje barki także ciężar strat powstałych na skutek kradzieży, lub z braku możliwości odebrania należności od prywatnych firm, obciążając tym własne finanse. Ponadto KESH pretenduje do niewypłaconych do teraz EUR 208 mln za importowaną energię elektryczną z prywatnej firmy dystrybucyjnej.

Rząd rozpoczął negocjacje z Bankiem Światowym oraz innymi instytucjami międzynarodowymi w sprawie kredytu na ponad EUR 100 mln na zabezpieczenie importu do końca lutego 2013 r.

Aby zapewnić stałe dostawy energii konsumentom, gospodarce i obywatelom albańskim, rząd podjął szereg działań dla rozwoju sektora energetycznego, wspierając prywatne inwestycje produkujące energię ze źródeł alternatywnych. Oczekuje się, że budowa licznych elektrowni wodnych, a także tych wykorzystujących energię słoneczną i wiatrową, umożliwi osiągnie wydajności ponad 3 TWh w Albanii do końca 2016 roku. Niestety znaczna część planowanych inwestycji pozostaje jedynie na papierze.

 

Wcześniej o kryzysie energetycznym pisaliśmy m.in. tutaj

 

Źródła: scan-tv.com

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE