Home / Bałkany / Albania / Albania i Kosowo potrzebują strategii współpracy gospodarczej

Albania i Kosowo potrzebują strategii współpracy gospodarczej

Źródło: mzhe.rks-gov.net

Zbyt niska w stosunku do potencjału i potrzeb wymiana handlowa między Albanią a Kosowem stwarza potrzebę opracowania wspólnej strategii w celu jej intensyfikacji, pisze TV Scan powołując się na specjalistów ds. gospodarki.

Oba kraje powinny m.in. rozpocząć współpracę w dziedzinie podatkowej i celnej, a także w edukacji, ochronie zdrowia i rolnictwie, ocenia profesor Agim Kukeli.

Z kolei były Minister Finansów, Anastas Angjeli, wybiegając w przyszłość upatruje szansy na współpracę gospodarczą w procesie integracji europejskiej i uważa, że obecnie należy postrzegać tę współpracę w kontekście umów o wolnym handlu, w ramach CEFTA, jak i w dalszych staraniach o uzyskanie statusu kandydata do członkostwa w UE.

Stosunki gospodarcze, w szczególności wymiana handlowa, jest przedmiotem dyskusji na różnych forach, gdzie jako problem przedstawia się niedostateczne wykorzystanie potencjału współpracy tych dwóch krajów. I tak wymianę handlową między Albanią a Kosowem w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku oblicza się na ALL 4,6 mld (EUR 33 mln) importu do Albanii i na ALL 16,4 mld (EUR 117 mln) eksportu.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE